Κοιλιοπλαστική

σφριγηλή κοιλιά χωρίς περισσευούμενα...

Κοιλιοπλαστική είναι η χειρουργική παρέμβαση που αποκαθιστά ανατομικά και αισθητικά πρόβλημα χαλάρωσης του δέρματος και των μυών της πρόσθιας και πλάγιας κοιλιακής χώρας.

Η χαλάρωση αυτή μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη και απότομη αυξομείωση σωματικού βάρους, σε πολλαπλές εγκυμοσύνες, μετεγχειρητική χαλάρωση των κοιλιακών μυών, απότοκη τραύματος κλπ.

Η επέμβαση γίνεται χωρίς απαραίτητα την εφαρμογή γενικής αναισθησίας, με τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με ραχιαία αναισθησία.

Το μήκος της τομής στο δέρμα της κατώτερης κοιλιακής περιοχής, ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα του αισθητικού προβλήματος που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, και ποικίλει από εικοσιπέντε εκατοστά (μίνι κοιλιοπλαστική/MINI TUMMY TUCK), τριάντα έως τριανταπέντε εκατοστά (κλασική κοιλιοπλαστικη / FULL TUMMY TUCK),ή και περισσότερο από σαράντα εκατοστά (παθογόνος παχυσαρκία).
case-study1
Ο χρόνος παραμονής ενδονοσοκομειακά είναι συνήθως εικοσιτέσσερις ώρες, οι παροχετεύσεις αφαιρούνται στις τέσσερις ημέρες και ο ασθενής επανέρχεται στις καθημερινές του ασχολίες εντός μιας εβδομάδας.

Έντονη σωματική άσκηση επιτρέπεται μετά τη Τρίτη μετεγχειρητική εβδομάδα.
case-study2
Συνίσταται η αποφυγή καπνίσματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων προεγχειρητικά και δύο μετεγχειρητικά προς αποφυγή καθυστερημένης επούλωσης των τομών στο δέρμα.

Επίσης, απαιτείται ενδελεχής προεγχειρητικός και διεγχειρητικός έλεγχος και προετοιμασία, ειδικά σε παχύσαρκους ή πρώην παχύσαρκους ασθενείς ή με ιστορικό θρομβώσεων στα κάτω άκρα για να μειωθεί η πιθανότητα διεγχειρητικής πνευμονικής εμβολής.

Mini Κοιλιοπλαστική / Mini Τummy Tuck
case-study3
Συνιστάται σε άνδρες και γυναίκες που παρουσιάζουν χαλαρούς κοιλιακούς μύες χωρίς ιδιαίτερα περίσσια δέρματος και λίπους.

Η τομή στο δέρμα που απαιτείται, δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατοστά.
case-study4
Η τομή στο δέρμα που απαιτείται, δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατοστά, όμως είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση των χαλαρών κοιλιακών μυών για την επίτευξη αισθητικού αποτελέσματος που διαρκεί στο χρόνο.
case-study5
Κλασική Κοιλιοπλαστική / Full Τummy Tuck

Η χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται από τον ιατρό τα τελευταία χρόνια είναι η τεχνική της υψηλής πλευρικής τάσεως κοιλιοπλαστική (high lateral tension abdominoplasty).

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνική είναι:

Η τομή στο δέρμα γίνεται χαμηλά, μόνο πέντε εκατοστά από την αρχή του αιδοίου ή την ρίζα του πέους στους άνδρες.
case-study6
Σημαντική ελάττωση της περιφέρειας της μέσης, καθώς ο Πλαστικός Χειρουργός, αφού αποκαταστήσει την χαλάρωση όλων των κοιλιακών μυών με χρήση μη απορροφήσιμων ραμμάτων, ασκεί τάση στο δέρμα της κοιλιακής χώρας, όχι μόνο κατά τη κατακόρυφη διεύθυνση (από το στέρνο προς τα κάτω), αλλά και λοξά από τους γοφούς προς τα εμπρός.
case-study8
Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας συλλογής ορού κάτω από το δέρμα της κοιλιακής χώρας.

Σημαντική μείωση του μήκους της εγχειρητικής τομής και τοποθέτηση αυτής σε χαμηλότερο σημείο σε σχέση με τη σωματική τεχνική, γεγονός που τη καθιστά εύκολα καλυπτόμενη ακόμα και από μικρό εσώρουχο.

Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη ομαλής επούλωσης της εγχειρητικής τομής, καθώς η συρραφή του δέρματος γίνεται με ελάχιστη τάση.
case-study9
Συνολικά καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς επιτυγχάνεται ταυτόχρονη διόρθωση της χαλάρωσης των περιοχών του έσω μηρού και των έξω γεννητικών οργάνων.
case-study10

case-study11
Κοιλιοπλαστική Νοσογόνου Παχυσαρκίας

Αποτελεί την βαρύτερη χειρουργική επέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης των τοιχωμάτων της πρόσθιας και πλάγιας κοιλιακής χώρας.

Η χειρουργική τομή στο δέρμα συνεχίζει να εντοπίζεται χαμηλά, λίγα εκατοστά μέσα στο εφήβαιο, επεκτείνεται όμως στα πλάγια της κοιλίας, και για όσο χρειάζεται, για την αφαίρεση δέρματος και λιπώδους ιστού.
case-study13
Η χειρουργική τεχνική περιλαμβάνει όμοια στάδια με της κλασικής κοιλιοπλαστικής.

Πολλές φορές, συνυπάρχουσες κηλιοκήλες, ομφαλοκήλες ή βουβωνοκήλες αποκαθίστανται ταυτόχρονα.
case-study14
χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι δύο με τέσσερα εικοσιτετράωρα, και απαιτείται η συνεργασία εξειδικευμένης ομάδας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων (πνευμονολόγος, αναισθησιολόγος, καρδιολόγος, εντατικολόγος κλπ) για την προεγχειρητική και σωστή μετεγχειρητική παρακολούθηση της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών.
case-study15
Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θεαματικά όταν η επέμβαση γίνεται από πλαστικό χειρουργό που διαθέτει εμπειρία σε αυτό το είδος της επέμβασης.

Ειδικά σε άτομα μετά από κάποιου τύπου περιοριστική του στομάχου επέμβαση, και μεγάλη απώλεια βάρους, όπως gastric bypass, sleave gastrectomy κλπ, η συγκεκριμένη επέμβαση αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την ομαλή επανένταξη τους σε μια φυσιολογική προσωπική ζωή και ομαλή κοινωνική επανένταξη.
case-study16